Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku PistonPower s.r.o.
zavedením nového inovatívneho produktu
na trhu mobilných pracovných strojov
 


Kód projektu: 313031F841